Powrót
www.rangecapital.pl

Piotr Gańko

Mba - Prezes Zarządu Range Capital, właściciel
piotr.ganko@rangecapital.pl

Jest absolwentem MBA w zakresie zarządzania finansami. Pracuje od 1991 roku na rynku Automotive. Od 5 lat prowadzi firmę Range Capital.
Zasiadał w radach nadzorczych 2 spółek notowanych na GPW, obecnie pracuje dla 3 podmiotu z GPW.
Pracował przy praktycznych projektach biznesowych w USA, Niemczech oraz Austrii.
Przez 10 lat pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego w firmach samochodowych jak i członka rad nadzorczych w 2 spółkach giełdowych.
W 2012 roku dokonał wraz z zespołem doradczym połączenia 2 firm co przyczyniło się do ich rozkwitu na rynku lokalnym oraz osiągniecia bardzo dobrych wyników finansowych.
Potrafi patrzeć na biznes w sposób analityczny oraz podejmować trafne decyzje zarządcze.

Anna Cieślikiewicz

HR Consultant
anna.cieslikiewicz@rangecapital.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania Wydziału Psychologii. Ukończyła specjalizację: Psychologia Przedsiębiorczości i Zarządzania. Certyfikowany trener, coach.
Skoncentrowana na rozwoju zawodowym klientów. Prowadzi szkolenia z zakresu optymalizacji pracy przedsiębiorstwa, w tym sprzedażowe i wizerunkowe. W swojej pracy wykorzystuje własne doświadczeniach zdobyte w koncernach z branży FMCG, gdzie przeszła drogę od stanowiska przedstawiciela handlowego poprzez Kierownika Sprzedaży do Szefa Zarządzającego. Budowała zespoły handlowe (selekcja i rekrutacja), odpowiadała za ich przygotowanie i wyniki (szkolenia).
Jej pasją jest praca z ludźmi, dzielenie się wiedzą, inspirowanie i pobudzanie wyobraźni, a także zarządzanie zespołem. Wyróżnia się wysokim zaangażowaniem, bogatym doświadczeniem zawodowym, spojrzeniem z szerokiej perspektywy na biznes, a także wysokimi zdolnościami interpersonalnymi. Wykorzystując własne doświadczenia zawodowe swobodnie porusza się w środowisku biznesowym.

Anna Jargut

Senior Partner
anna.jargut@rangecapital.pl

Wykształcenie - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego specjalizacje: marketing, organizacja i zarządzanie i ekonomia

Doświadczenie w zakresie marketingu – Prowadziła kilka pełnych kampanii promocyjnych (od badania rynku, poprzez określanie grup docelowych, ich preferencji, opracowanie strategii promocji, aż do końcowej realizacji kampanii i sprawdzenia jej wyników). Specjalizuje się w badaniach rynku, badaniach preferencji konsumentów, opracowaniach strategii rozwoju przedsiębiorstw, strategii promocji i reklamy.
Doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych – od 2000 roku pozyskuje środki unijne dla przedsiębiorstw z wszystkich dostępnych źródeł (m.in. PHARE, SPO WKP, SPO ROL, SPO Ryby, ZPORR, NFOŚ, tzw. „Programy Norweskie”, Eco Fundusz, POIG, POIiŚ, POKL, POROW, RPO, NFOŚ). Każdy jej projekt jest również w pełni rozliczany i prowadzony do końca okresu trwałości.

Inne:
· Prowadzenie licznych konferencji, wykładów i szkoleń na terenie całego kraju i dla podmiotów ogólnokrajowych
· Publikacje prasowe – seria artykułów na temat dotacji unijnych w Tygodniku Ostrołęckim
· Akredytowany przez PARP wykonawca usług doradczych w zakresie marketingu, strategii promocji, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii finansowych oraz badań rynku dla programów doradczych z PHARE (RP, RPE) oraz SPO WKP, (działanie 2.1. - usługi doradcze).
· Współtwórczyni i współorganizator Bałtyckiego Klastra Finansowego. Tworzenie strategii rozwoju klastra i prace związane z pozyskiwaniem finansowania na jego rozwój.
· Współtwórczyni i współorganizator (wraz z Pomorskim Klubem Biznesu) akcji „Wybieram Pomorskie”, której patronuje Marszałek Województwa Pomorskiego.

Wychodzi z założenia, że najpierw należy rozpoznać potrzeby firmy, dopiero potem dopasowywać dla niej optymalne rozwiązania.